en_US
en
 
 

Powered By ECD.CC

on
Mobile View
Desktop View
 

Powered By Murat AKIN

Girişimcilik destek programı
2686

Girişimcilik Destek Programı

  Programın Amacı

    -Girişimciliğin desteklenmesi 
    -Başarılı işletmelerin kurulması

 Programdan Kimler Yararlanabilir?

    -Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
    -Girişimciler  
    -İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)  

Programın Kapsamı

   -Bu program, 
   -Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
   -Yeni Girişimci Desteği,
   - İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği,
   - İş Planı Ödülünden oluşur.

a) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

       - KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
     -Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
     -KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
       - Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir. 

      Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık veücretsizdir.

b) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten;

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
İŞGEM’de yer alan işletmeler

yararlanabilir.


 Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU


ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI(%)

ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3.000


60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%80 uygulanır.


70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%90 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000


Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

c) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

Belediyeler,
Üniversiteler,
Özel İdareler,
Kalkınma Birlikleri,
Meslek Kuruluşları,
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.


Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU


ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

750.000

60

70

- Bina Tadilatı

600.000

- Mobilya Donanım

125.000

- İŞGEM Yönetim

25.000

İŞGEM İşletme Desteği

100.000

60

70

- Personel

30.000

- Eğitim, Danışmanlık

50.000

-Küçük Tadilat

20.000


Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

d) İş Planı Ödülü

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. 
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

          -Birinciye 15.000 TL,
   -İkinciye  10.000 TL,
   -Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.